Propozycja 2 - emsal Parkiet

Nowoczesne podłogi z parkietu pokrywane są fabrycznie warstwą impregnacji. Wskazane jest zachowanie tej warstwy ochronnej powierzchni jak najdłużej!

Dlatego oprócz regularnego czyszczenia parkietu przy użyciu rozcieńczonego preparatu emsal Parkiet, zalecamy także stosowanie nierozcieńczonego preparatu emsal Parkiet 1-2 razy w roku, celem zapewnienia możliwie jak najlepszej ochrony parkietu. Dokładną instrukcję znaleźć można na naszej stronie internetowej: emsal Parkiet.

Wyszukiwanie produktu

Który produkt jest dla mnie najlepszy?
PodłógMeble

Jaka pielęgnacja zalecana jest dla tego rodzaju podłogi?

Do czego można stosować produkty
emsal?

Które z pytań mogą być mi pomocne?