Osoba kontaktowa ds. strony internetowej

Werner & Mertz GmbH
Birgitta Schenz
Telefon: +49 6131 964-2028
Faks: +49 6131 964-2030
E-mail: info@werner-mertz.com

   
Koncepcja, projekt i realizacja
KEMWEB GmbH & Co. KG

Elbestrasse 40
55122 Mainz, Niemcy

Pomoc techniczna
KEMWEB GmbH & Co. KG
Elbestrasse 40
55122 Mainz, Niemcy