Editorial

Wydawca
Werner & Mertz GmbH
Rheinallee 96
55120 Mainz, Niemcy
Telefon: +49 6131 964-01

Numer wpisu w rejestrze handlowym: AG Mainz, HRB 74
Numer identyfikacyjny VAT: DE149064223
info@werner-mertz.de

Dyrektor zarządzający

Reinhard Schneider