Odpowiedzialność za treści

Jako dostawca usług odpowiadamy za własne treści umieszczone na tych stronach, zgodnie z ogólnymi przepisami prawa. Jako dostawca usług nie jesteśmy jednak zobowiązani do kontrolowania informacji przekazanych lub zapisanych przez podmioty trzecie, ani do badania okoliczności, które mogą wskazywać na czynność niezgodną z prawem.

Powyższe zastrzeżenie nie wpływa na zobowiązania do usunięcia lub zablokowania wykorzystywania informacji zgodnie z ogólnymi przepisami prawa. Odnośną odpowiedzialność stosuje się jednak dopiero od momentu pozyskania informacji o konkretnym przypadku naruszenia prawa. Jeżeli dowiemy się o przypadkach naruszenia prawa, niezwłocznie usuniemy odnośne treści.

Odpowiedzialność za linki

Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych podmiotów trzecich, na których treści nie mamy żadnego wpływu. W związku z tym nie możemy wziąć odpowiedzialności za takie obce treści. Za treści podlinkowanych stron zawsze odpowiada dany dostawca lub operator strony. Podlinkowane strony zostały sprawdzone pod kątem ewentualnego naruszenia prawa w momencie ich podlinkowania. W momencie podlinkowania tych stron nie były znane żadne treści niezgodne z prawem.

Nie można jednak wymagać stałej kontroli treści umieszczonych na podlinkowanych stronach, jeżeli nic nie wskazuje na konkretne przypadki naruszenia prawa. Jeżeli dowiemy się o przypadkach naruszenia prawa, niezwłocznie usuniemy odnośne linki.

Prawo autorskie

Treści i prace sporządzone przez operatora, umieszczone na tych stronach, podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie i wszelkiego rodzaju wykorzystywanie wspomnianych treści i prac poza granicami prawa autorskiego wymaga pisemnej zgody danego autora lub wykonawcy. Pobieranie i kopiowanie tej strony jest dozwolone wyłącznie na użytek prywatny, niekomercyjny.

W przypadku gdy treści umieszczone na tej stronie nie zostały sporządzone przez operatora strony, należy przestrzegać praw autorskich podmiotów trzecich. W szczególności treści podmiotów trzecich są oznaczone jako takie treści. Jeżeli dowiedzą się Państwo o naruszeniu prawa autorskiego, prosimy o stosowną informację. Jeżeli dowiemy się o przypadkach naruszenia prawa, niezwłocznie usuniemy odnośne treści.

Liability for Contents

As service providers, we are liable for own contents of these. However, service providers are not obligated to permanently monitor submitted or stored information or to search for evidences that indicate illegal activities.

Legal obligations to removing information or to blocking the use of information remain unchallenged. In this case, liability is only possible at the time of knowledge about a specific violation of law. Illegal contents will be removed immediately at the time we get knowledge of them.

Liability for Links

Our offer includes links to external third party websites. We have no influence on the contents of those websites, therefore we cannot guarantee for those contents. Providers or administrators of linked websites are always responsible for their own contents.

The linked websites had been checked for possible violations of law at the time of the establishment of the link. Illegal contents were not detected at the time of the linking. A permanent monitoring of the contents of linked websites cannot be imposed without reasonable indications that there has been a violation of law. Illegal links will be removed immediately at the time we get knowledge of them.

Copyright

Contents and compilations published on these websites by the providers are subject to German copyright laws. Reproduction, editing, distribution as well as the use of any kind outside the scope of the copyright law require a written permission of the author or originator. Downloads and copies of these websites are permitted for private use only.
The commercial use of our contents without permission of the originator is prohibited.

Copyright laws of third parties are respected as long as the contents on these websites do not originate from the provider. Contributions of third parties on this site are indicated as such. However, if you notice any violations of copyright law, please inform us. Such contents will be removed immediately.